2017-09-08

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

„Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w Biuletynie Informacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

do pobrania:

 • ACS. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
 • ACS. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Załącznik
 • ACS. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej
 • Welcome AS. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej
 • PL Kraków. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
 • PL Kraków. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Załącznik
 • PL Kraków. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej
 • LDT. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
 • LDT. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Załącznik
 • LDT. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej
 • PL Szczecin. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
 • PL Szczecin.  Wynagrodzenie członków rady nadzorczej
 • PL Poznań. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
 • PL Poznań.  Wynagrodzenie członków rady nadzorczej”
 • Welcome AS. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
 • Welcome AS. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Załącznik
 • PL Poznań - zmiany dot. określenia wysokości wynagrodzeń zarządu_2017   
 • PL Poznań - zmiany dotyczace warunków przyznania wynagrodzenia zmiennego dla zarządu 2019

 

Załączniki

  ACS. zasady ksztalt...Nadzorcza.pdf 60,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ACS. zasady ksztalt...en.Zarzad.pdf 59,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ACS. zasady ksztalt...ad.zał.1.pdf 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  LDT. zasady ksztalt...Nadzorcza.pdf 70,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  LDT. zasady ksztalt...en.Zarzad.pdf 113,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Kraków. zasady ...Nadzorcza.pdf 123,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Kraków. zasady ...en.Zarzad.pdf 155,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Poznań. zasady ...Nadzorcza.pdf 98,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Kraków. zasady ...ad.zał.1.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  LDT. zasady ksztalt...ad.zał.1.pdf 754,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Szczecin. zasady...Nadzorcza.pdf 253,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Welcome AS. zasady ...Nadzorcza.pdf 120,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Poznań. zasady ...en.Zarzad.pdf 6,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Szczecin. zasady...en.Zarzad.pdf 755,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Welcome AS. Zasady ... zarządu.pdf 42,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Welcome AS. Zasady ...łącznik.pdf 464,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Poznań - zmiany...ądu_2017.pdf 212,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PL Poznań - zmiany...ądu 2019.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się