Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-07 09:29:42  Andrzej Klewiado

Załączono plik 713260

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2755304
user_idpuste306597
fobject_idpuste713260
resource_idpuste1302
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste12232
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-07 09:29:41  Andrzej Klewiado

Utworzono ofertę pracy 12232 o nazwie 'MŁODSZY SPECJALISTA W ZESPOLE OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I SEKRETARSKIEJ'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12232
namepusteMŁODSZY SPECJALISTA W ZESPOLE OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I SEKRETARSKIEJ
shortpusteMŁODSZY SPECJALISTA W ZESPOLE OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I SEKRETARSKIEJ
fullpuste

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
- zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk.
- zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Zielonej Górze i Radomiu.
- posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze.

educationpuste2
user_idpuste306597
resource_idpuste1302
language_idpuste1
occupationpusteMŁODSZY SPECJALISTA W ZESPOLE OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I SEKRETARSKIEJ
emailpusteRekrutacja1@polish-airports.com
deadlinepuste2020-02-28
publishfrompuste2020-02-07
publishtopuste2020-02-29
slugpustemlodszy-specjalista-w-zespole-obslugi-kancelaryjnej-i-sekretarskiej
2020-02-07 09:29:41  Andrzej Klewiado

Pole slug zmieniło wartość z 'mlodszy-specjalista-w-zespole-obslugi-kancelaryjnej-i-sekretarskiej' na '12232_mlodszy-specjalista-w-zespole-obslugi-kancelaryjnej-i-sekretarskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugmlodszy-specjalista-w-zespole-obslugi-kancelaryjnej-i-sekretarskiej12232_mlodszy-specjalista-w-zespole-obslugi-kancelaryjnej-i-sekretarskiej
2020-03-01 00:29:21 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się