Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-01-30 21:54:24  Andrzej Klewiado

Utworzono artykuł 406433 o nazwie 'Archiwum - Opracowanie z 2017 roku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste406433
user_idpuste306597
resource_idpuste1302
namepusteArchiwum - Opracowanie z 2017 roku
category_idpuste18488
language_idpuste1
shortpusteArchiwum - Opracowanie z 2017 roku
fullpuste

OPISY ZAŁĄCZONYCH LINKÓW

 

Wyciąg - Wyciąg z części opisowej opracowania

Emisja LDWN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LDWN >=55 dB

Emisja LN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LN >=50 dB

Tereny LDWN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 55 dB

Tereny LN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 50 dB

Wrażliwość LDWN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 55 dB

Wrażliwość LN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 50 dB

publishfrompuste2021-01-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustearchiwum-opracowanie-z-2017-roku
2021-01-30 21:55:17  Andrzej Klewiado

Pole category_id zmieniło wartość z '18488' na '65726'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1848865726
2021-01-30 21:56:20  Andrzej Klewiado

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><u><strong>OPISY ZAŁĄCZONYCH LINK&Oacute;W</strong></u></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><strong>Wyciąg</strong> - Wyciąg z części opisowej opracowania</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><strong>Emisja LDWN</strong> - Mapa emisyjna hałas&oacute;w w zasięgu LDWN &gt;=55 dB</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><strong>Emisja LN</strong> - Mapa emisyjna hałas&oacute;w w zasięgu LN &gt;=50 dB</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><strong>Tereny LDWN </strong>- Mapa teren&oacute;w zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN &gt;= 55 dB</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><strong>Tereny LN </strong>- Mapa teren&oacute;w zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN &gt;= 50 dB</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><strong>Wrażliwość LDWN</strong> -&nbsp; Mapa wrażliwości hałasowej obszar&oacute;w w zasięgu LDWN &gt;= 55 dB</span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.8em"><strong>Wrażliwość LN</strong> -&nbsp; Mapa wrażliwości hałasowej obszar&oacute;w w zasięgu LDWN &gt;= 50 dB</span></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><u><strong>OPISY ZAŁĄCZONYCH LINK&Oacute;W</strong></u></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Wyciąg</strong> - Wyciąg z części opisowej opracowania</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Emisja LDWN</strong> - Mapa emisyjna hałas&oacute;w w zasięgu LDWN &gt;=55 dB</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Emisja LN</strong> - Mapa emisyjna hałas&oacute;w w zasięgu LN &gt;=50 dB</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Tereny LDWN </strong>- Mapa teren&oacute;w zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN &gt;= 55 dB</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Tereny LN </strong>- Mapa teren&oacute;w zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN &gt;= 50 dBa</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Wrażliwość LDWN</strong> -&nbsp; Mapa wrażliwości hałasowej obszar&oacute;w w zasięgu LDWN &gt;= 55 dB</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:0.875em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Wrażliwość LN</strong> -&nbsp; Mapa wrażliwości hałasowej obszar&oacute;w w zasięgu LDWN &gt;= 50 dB</span></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

OPISY ZAŁĄCZONYCH LINKÓW

 

Wyciąg - Wyciąg z części opisowej opracowania

Emisja LDWN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LDWN >=55 dB

Emisja LN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LN >=50 dB

Tereny LDWN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 55 dB

Tereny LN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 50 dB

Wrażliwość LDWN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 55 dB

Wrażliwość LN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 50 dB

OPISY ZAŁĄCZONYCH LINKÓW

 

Wyciąg - Wyciąg z części opisowej opracowania

Emisja LDWN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LDWN >=55 dB

Emisja LN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LN >=50 dB

Tereny LDWN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 55 dB

Tereny LN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 50 dBa

Wrażliwość LDWN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 55 dB

Wrażliwość LN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 50 dB

2021-01-30 22:11:08  Andrzej Klewiado
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-01-30 22:13:35  Andrzej Klewiado
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-01-30 22:25:01  Andrzej Klewiado
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-01-30 22:46:59  Andrzej Klewiado
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-01-30 22:48:05  Andrzej Klewiado
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-01-30 22:48:06  Andrzej Klewiado

Załączono plik 922175

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3631405
user_idpuste306597
fobject_idpuste922175
resource_idpuste1302
modelpusteArticle
foreign_idpuste406433
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-30 22:48:06  Andrzej Klewiado

Załączono plik 922176

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3631406
user_idpuste306597
fobject_idpuste922176
resource_idpuste1302
modelpusteArticle
foreign_idpuste406433
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-30 22:48:06  Andrzej Klewiado

Załączono plik 922177

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3631407
user_idpuste306597
fobject_idpuste922177
resource_idpuste1302
modelpusteArticle
foreign_idpuste406433
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-30 22:48:06  Andrzej Klewiado

Załączono plik 922178

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3631408
user_idpuste306597
fobject_idpuste922178
resource_idpuste1302
modelpusteArticle
foreign_idpuste406433
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-30 22:48:06  Andrzej Klewiado

Załączono plik 922179

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3631409
user_idpuste306597
fobject_idpuste922179
resource_idpuste1302
modelpusteArticle
foreign_idpuste406433
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-30 22:48:06  Andrzej Klewiado

Załączono plik 922180

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3631410
user_idpuste306597
fobject_idpuste922180
resource_idpuste1302
modelpusteArticle
foreign_idpuste406433
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-30 22:48:06  Andrzej Klewiado

Załączono plik 922181

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3631411
user_idpuste306597
fobject_idpuste922181
resource_idpuste1302
modelpusteArticle
foreign_idpuste406433
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się