Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Stażysta w Zespole Lotniskowej Straży Pożarnej MAZOWIECKIE Stażysta w Zespole Lotniskowej Straży Pożarnej 2021-04-16 Zobacz
2 Młodszy Ratownik w Zespole Lotniskowej Straży Pożarnej MAZOWIECKIE Młodszy Ratownik w Zespole Lotniskowej Straży Pożarnej 2021-04-16 Zobacz
3 Główny Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych MAZOWIECKIE Główny Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych 2021-04-15 Zobacz
4 Młodszy Specjalista ds. administrowania projektami MAZOWIECKIE Młodszy Specjalista ds. administrowania projektami 2021-04-16 Zobacz
5 Specjalista w Zespole Audytu Zintegrowanego Systemu Zarządzania MAZOWIECKIE Specjalista w Zespole Audytu Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2021-05-08 Zobacz
6 Koordynator robót telekomunikacyjnych i automatyki MAZOWIECKIE Koordynator robót telekomunikacyjnych i automatyki 2021-04-13 Zobacz
7 Stanowisko Specjalistyczne ds. organizacyjnych MAZOWIECKIE Stanowisko Specjalistyczne ds. organizacyjnych 2021-04-06 Zobacz
8 Specjalista w Zespole Systemów Specjalnych MAZOWIECKIE Specjalista w Zespole Systemów Specjalnych 2021-04-18 Zobacz
9 KIEROWNIK ZESPOŁU SIECI I OBIEKTÓW SANITARNYCH MAZOWIECKIE KIEROWNIK ZESPOŁU SIECI I OBIEKTÓW SANITARNYCH 2021-03-15 Zobacz
10 Młodszy wartownik-konwojent MAZOWIECKIE Młodszy wartownik-konwojent 2021-12-31 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się