Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

12
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 DYREKTOR BIURA PRAWNEGO MAZOWIECKIE DYREKTOR BIURA PRAWNEGO 2018-06-26 Zobacz
2 KIEROWNIK ZMIANY W ZESPOLE DYŻURNYCH INŻYNIERII MAZOWIECKIE KIEROWNIK ZMIANY W ZESPOLE DYŻURNYCH INŻYNIERII 2018-06-26 Zobacz
3 KIEROWNIK DZIAŁU ELEKTROENERGETYKI I OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO MAZOWIECKIE KIEROWNIK DZIAŁU ELEKTROENERGETYKI I OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO 2018-06-26 Zobacz
4 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PASAŻERÓW BIZNES MAZOWIECKIE MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PASAŻERÓW BIZNES 2018-06-24 Zobacz
5 MŁODSZY SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH MAZOWIECKIE MŁODSZY SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH 2018-06-24 Zobacz
6 STARSZY SPECJALISTA DS. OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ MAZOWIECKIE STARSZY SPECJALISTA DS. OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 2018-06-23 Zobacz
7 MONTER DS. SYSTEMÓW SANITARNYCH W ZESPOLE INSTALACJI SANITARNYCH MAZOWIECKIE MONTER DS. SYSTEMÓW SANITARNYCH W ZESPOLE INSTALACJI SANITARNYCH 2018-07-04 Zobacz
8 SPECJALISTA DS. PROMOCJI W ZESPOLE PROMOCJI MAZOWIECKIE SPECJALISTA DS. PROMOCJI W ZESPOLE PROMOCJI 2018-06-23 Zobacz
9 WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH WELCOME AIRPORT SERVICES SP. Z O.O. MAZOWIECKIE WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH WELCOME AIRPORT SERVICES SP. Z O.O. 2018-06-29 Zobacz
10 WARTOWNIK KONWOJENT MAZOWIECKIE WARTOWNIK KONWOJENT 2018-06-30 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się