2017-01-30

Profil Nabywcy

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
Polska

Zarząd: "SONATA" ul. 17 Stycznia 49
02-146 Warszawa
Polska

NIP: 525-000-02-39