2017-02-22

Postępowania ofertowe

1.  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” informuje, iż zawarta została umowa na organizację ferii zimowych z Biurem Turystyki Młodzieżowej „JUVENTUR” Marzec Regina, Skura Krystyna Spółka Jawna z siedzibą w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 3B. Poniżej załącznik do pobrania.

2. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze” (dalej: PPL) zaprasza Państwa do złożenia oferty na zakup składnika/ów majątku (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 2).

4. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego wyboru najemców 10 powierzchni komercyjnych przeznaczonych na cele handlowe zlokalizowanych w strefie CDE będącej częścią Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (szczegóły w załączniku oznaczonych cyfrą 4).

5. Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego wyboru najemców powierzchni komercyjnej przeznaczonej na cele handlowe zlokalizowanej w strefie CDE będącej częścią Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (szczegóły w załączniku oznaczonych cyfrą 5).

6. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w celu wyboru najemcy powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod ustawienie maszyny do foliowania bagażu na terenie budynku Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (szczegóły w załączniku oznaczonych cyfrą 6).

7. PPL informuje, że zostały zawarte umowy z ELE TAXI WARSZAWA SP. Z O.O. SP.K, ITAXI.PL SP. Z O.O., Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. (kolejność alfabetyczna). Planowany termin rozpoczęcia działalności na mocy nowych umów to 01.08.2018 r.

8. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w celu wyboru najemcy powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod ustawienie maszyny do foliowania bagażu na terenie budynku Termianala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie (szczegóły w załączniku oznaczonych cyfrą 8).

 
 

 

Załączniki

  1. Ogłoszenie - zi...nie umowy.pdf 30,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.Formularz_zgłoszeniowy.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.ZEWNĘTRZNE_Zapro...ełnione.docx 23,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.Lista_sprzed_zew.xls 638,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  4. Unieważnienie 1...okali BIP.pdf 223,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Unieważnienie p...cyjne BIP.pdf 223,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Ogłoszenie o ws...ępowania.pdf 324,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Załącznik nr 1...powaniu.docx 28,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. Załącznik nr 2...łoszenia.pdf 136,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Zmiana nr 1 do Ogłoszenia.pdf 32,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Zmiana nr 2 do Ogłoszenia.pdf 35,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Ogłoszenie.pdf 235,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8 Załącznik nr 1...powaniu.docx 28,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  8. Załącznik nr 2...łoszenia.pdf 136,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się