Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Usuwanie awarii, monitoring i czyszczenie wodn-kan i cieplnej na LCH
2. Usuwanie awarii, monitoring i czyszczenie struktury
wodno-kanalizacyjnej i cieplnej na terenie Portu Lotniczego im.
F. Chopina w Warszawie w latach 2020-2022.
30.09.2020 więcej
Budowa wodociągu do strażnicy LSP i przebudowa inst. wod. na LCH.
Budowa wodociągu do strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej
(LSP) oraz przebudowa instalacji wodociągowej na terenie Portu
Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.
16.09.2020 więcej
Usuwanie odkładu gumy z nawierzchni dróg startowych oraz usuwanie oznakowania poziomego farby
Usuwanie odkładu gumy z nawierzchni dróg startowych oraz
usuwanie oznakowania poziomego farby
30.12.2019 więcej
Przebudowa systemu zasilania energetycznego wraz z systemem klimatyzacji w stacji SO-2 na Lotnisku Chopina w Warszawie
Przebudowa systemu zasilania energetycznego wraz z systemem
klimatyzacji w stacji SO-2 na Lotnisku Chopina w Warszawie
29.10.2019 więcej
„Przebudowa linii kablowych zasilających OWD oraz Wykonanie układu zasilania gwarantowanego dla OWD”
„Przebudowa linii kablowych zasilających OWD oraz Wykonanie
układu zasilania gwarantowanego dla OWD”
02.07.2019 więcej
Naprawa nawierzchni lotniskowych i drogowych na Lotnisku im F.Chopina w Warszawie w latach 2019 – 2021
Naprawa nawierzchni lotniskowych i drogowych na Lotnisku im
F.Chopina w Warszawie w latach 2019 – 2021
27.06.2019 więcej
Świadczenie usług Rzeczoznawcy ds. p.poż. dotyczących projektowanej, budowanej oraz istniejącej infrastruktury będącej we władaniu PPL.
Świadczenie usług Rzeczoznawcy ds. p.poż. dotyczących
projektowanej, budowanej oraz istniejącej infrastruktury
będącej we władaniu PPL.
25.06.2019 więcej
Świadczenie usługi pomocy kelnerskiej w Salonach Executive przez okres 12 miesięcy
Świadczenie usługi pomocy kelnerskiej w Salonach Executive
przez okres 12 miesięcy
15.05.2019 więcej
Zakup i dostawa ciągników rolniczych – 2 szt
Zakup i dostawa ciągników rolniczych – 2 szt
25.04.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa 1 sztuki posypywarko – zraszarki środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych zabudowanej na podwoziu samochodu ciężarowego
Sprzedaż i dostawa 1 sztuki posypywarko – zraszarki środków
chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych zabudowanej na
podwoziu samochodu ciężarowego
18.03.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się