2017-01-26

Informacje o podmiocie

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zajmuje się budową, modernizacją i eksploatacją lotnisk oraz lotniczych urządzeń naziemnych. PPL  prowadzi m.in. obsługę naziemną samolotów na Lotnisku Chopina w Warszawie.

 

Przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 23 października 1987 r. Kontynuuje działalność istniejącego od 1959 Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Od października 2017 r. działalność przedsiębiorstwa reguluje ustawa z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

 

PPL jest wyłącznym właścicielem portów lotniczych w Warszawie oraz Radomiu i Zielonej Górze. Posiada także udziały w innych regionalnych portach lotniczych

 

 

Adres: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze

 

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

 

Siedziba : ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa

Telefon: + 48 (22) 650 11 11

Fax: +48 (22) 846 11 95

Strona WWW: www.porty-lotnicze.com.pl

Adres e-mail: pr@ppl.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się