2017-02-22

Postępowania ofertowe

8. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na najem lokali o numerach: 3.866, 3.867, 3.869, 3.870, 3.826, oraz 3.827, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu apteki z dodatkowym asortymentem drogeryjnym na poziomie Antresoli w budynku Terminala A Lotniska Chopina w Warszawie (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 8).

17.  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego taśmociąg, ciągnik lotniczy, naziemny lotniczy generator elektryczny GPU (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 9).

18. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  klawiatury. Cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 20%. (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 18).

19    Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego -  meble PL Radom (cz.2). Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 20% (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 19).

20. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  Bramkowe wykrywacze metali PL Radom. Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 40% (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 20).

21, Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego- Ciągnik lotniskowy spalinowy PUSH-BACK.Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 20% (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 21).

22. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego - kontenerowa stacja tankowania statków powietrznych. Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 40% (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 22)

23.  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego Skaner bezprzewodowy Honeywell 1902  (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 23).

24 . Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  taśmociąg, ciągnik lotniczy, naziemny lotniczy generator elektryczny GPU. Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 80%. (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 24).

25. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego drukarki(szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 25).

26. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  wyposażenie PL Radom. Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 60% (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 26).

 

 

Załączniki

  8. Ogłoszenie o ws...ępowania.pdf 244,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Załącznik nr 1...powaniu.docx 28,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  8. Załącznik Nr 2...ierzchnia.pdf 116,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Załącznik Nr 2...t ogólny.pdf 853,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Zaproszenie - z...19TNNPE02.pdf 253,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Załącznik nr ... majątku.pdf 268,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Załącznik nr ... majątku.pdf 897,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Formularz ofert...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  18. Zaproszenie - z...19TNNPE05.pdf 252,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Załącznik nr ... majątku.pdf 176,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Załącznik nr ... majątku.pdf 345,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  19. Zaproszenie - z...19TNNPE07.pdf 253,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Załącznik nr ... majątku.pdf 194,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Załącznik nr ... majątku.pdf 741,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  20. Zaproszenie - z...19TNNPE03.pdf 255,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Załącznik nr ... majątku.pdf 252,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Załącznik nr ... majątku.pdf 202,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Formularz ofert...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  21. Zaproszenie - z...19TNNPE06.pdf 255,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Załącznik nr ... majątku.pdf 207,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Załącznik nr ... majątku.pdf 692,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  22. Zaproszenie - z...19TNNPE04.pdf 256,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Załącznik nr ... majątku.pdf 233,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Załącznik nr ... majątku.pdf 816,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  23. Zaproszenie - z...19TNNPE08.pdf 255,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Załącznik nr ... majątku.pdf 179,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Załącznik nr ... majątku.pdf 250,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  24. Zaproszenie - z...19TNNPE02.pdf 254,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Załącznik nr ... majątku.pdf 268,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Załącznik nr ... majątku.pdf 897,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Formularz ofert...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  25. Zaproszenie - z...19TNNPE09.pdf 254,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Załącznik nr ... majątku.pdf 186 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Załącznik nr ... majątku.pdf 204,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  26. Zaproszenie - z...19TNNPE01.pdf 255,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Załącznik nr ...ątku (2).pdf 210,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Załącznik nr ... majątku.pdf 2,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Formularz ofert...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się