2017-02-22

Postępowania ofertowe

2 . Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  taśmociąg, ciągnik lotniczy, naziemny lotniczy generator elektryczny GPU. Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 80%. (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 2).

3.. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  wyposażenie PL Radom. Na potrzeby tego postępowania, cena PPL za poszczególne składniki majątku została obniżona o 60% (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 3).

5. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego- meble PL Radom (cz.3).  (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 5)

7. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  kontenerowa stacja tankowania statków powietrznych (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 7).

8. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego- meble PL Radom (cz.2) (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 8).

9. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego- Ciągnik lotniskowy spalinowy PUSH-BACK (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 9).

10. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego- Bramkowe wykrywacze metali PL Radom (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 10).

11. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na najem lokali o numerach: 3.866, 3.867, 3.869, 3.870, 3.826, oraz 3.827, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu apteki z dodatkowym asortymentem drogeryjnym na poziomie Antresoli w budynku Terminala A Lotniska Chopina w Warszawie (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 11).

12. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  drukarki (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 12).

13.  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  Skaner bezprzewodowy Honeywell 1902  (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 13).

14. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup składnika majątku ruchomego-  klawiatury (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 14)

Załączniki

  1. Zaproszenie - z...19TNNPE08.pdf 255,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Załącznik nr 1... majątku.pdf 179,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Załącznik nr 2... majątku.pdf 250,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. Załącznik nr 3...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Zaproszenie - z...19TNNPE02.pdf 254,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Załącznik nr 1... majątku.pdf 268,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Załącznik nr 2... majątku.pdf 897,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Formularz oferto...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Zaproszenie - z...19TNNPE01.pdf 255,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Załącznik nr 1...ątku (2).pdf 210,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Załącznik nr 2... majątku.pdf 2,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Formularz oferto...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Zaproszenie - z...19TNNPE09.pdf 254,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Załącznik nr 1... majątku.pdf 188,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Załącznik nr 2... majątku.pdf 207,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Załącznik nr 3...BYCIE-01.docx 75,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Zaproszenie - z...19TNNPE10.pdf 255,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Załącznik nr 1... majątku.pdf 236,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Załącznik nr 2... majątku.pdf 389,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Załącznik nr 3...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. Zaproszenie - z...19TNNPE05.pdf 252,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Załącznik nr 1... majątku.pdf 182,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Załącznik nr 2... majątku.pdf 345,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Załącznik nr 3...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. Zaproszenie - z...19TNNPE04.pdf 256,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Załącznik nr 1... majątku.pdf 233,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Załącznik nr 2... majątku.pdf 816,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Załącznik nr 3...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  8. Zaproszenie - z...19TNNPE07.pdf 253,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Załącznik nr 1... majątku.pdf 196,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Załącznik nr 2... majątku.pdf 741,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Załącznik nr 3...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  9. Zaproszenie - z...19TNNPE06.pdf 255,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Załącznik nr 1... majątku.pdf 207,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Załącznik nr 2... majątku.pdf 692,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Załącznik nr 3...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  10. Zaproszenie - z...19TNNPE03.pdf 255,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Załącznik nr ... majątku.pdf 252,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Załącznik nr ... majątku.pdf 202,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Formularz ofert...BYCIE-01.docx 75,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  11. Ogłoszenie o w...ępowania.pdf 319,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Załącznik nr ...powaniu.docx 28,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  11. Załącznik Nr ...ierzchnia.pdf 116,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Załącznik Nr ...t ogólny.pdf 853,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Zaproszenie - z...19TNNPE09.pdf 254,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Załącznik nr ... majątku.pdf 187,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Załącznik nr ... majątku.pdf 204,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  13. Zaproszenie - ...19TNNPE08.pdf 255,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Załącznik nr ... majątku.pdf 179,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Załącznik nr ... majątku.pdf 250,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  14. Zaproszenie - z...19TNNPE05.pdf 252,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Załącznik nr ... majątku.pdf 182,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Załącznik nr ... majątku.pdf 345,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Załącznik nr ...BYCIE-01.docx 75,82 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się