2018-12-11

Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do mostów pasażerskich na poziomie przylotów

Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do mostów pasażerskich

Załączniki

  Załacznik nr 3 do SIWZ.docx 31,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_226_PN_N_TLLZZ_Z.pdf 72,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 4 do SIWZ.docx 28,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 5 do SIWZ.docx 26,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 6 do SIWZ.docx 29,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_226_PN_N_TLLZZ_18.pdf 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...nia ofert.pdf 45,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...a ofert_2.pdf 46,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi.pdf 219,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uniewaznienie postępowania.pdf 34,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się