DRUKUJ
2021-01-30

Archiwum - Opracowanie z 2017 roku

OPISY ZAŁĄCZONYCH LINKÓW

 

Wyciąg - Wyciąg z części opisowej opracowania

Emisja LDWN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LDWN >=55 dB

Emisja LN - Mapa emisyjna hałasów w zasięgu LN >=50 dB

Tereny LDWN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 55 dB

Tereny LN - Mapa terenów zagrożonych hałasem w zasięgu LDWN >= 50 dBa

Wrażliwość LDWN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 55 dB

Wrażliwość LN -  Mapa wrażliwości hałasowej obszarów w zasięgu LDWN >= 50 dB