Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obsługa Agencji PR i PA na rzecz PPL
Obsługa Agencji PR i PA na rzecz PPL
21.09.2018 więcej
Obsługa agencji PR i PA na rzecz obsługi Portu Komplementarnego dla Lotniska Chopina i Mazowsza
Obsługa agencji PR i PA na rzecz obsługi Portu Komplementarnego
dla Lotniska Chopina i Mazowsza
19.09.2018 więcej
Zmiana aranżacji stref kontroli na poziomie 300 Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie
Zmiana aranżacji stref kontroli na poziomie 300 Terminala A w
Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie
07.09.2018 więcej
Obsługa Agencji PR i PA na rzecz CPK
Obsługa Agencji PR i PA na rzecz CPK
04.09.2018 więcej
„Budowa parkingu samochodowego oraz modernizacja wjazdu od strony Alei Krakowskiej
„Budowa parkingu samochodowego oraz modernizacja wjazdu od
strony Alei Krakowskiej w Warszawie”
17.07.2018 więcej
Modernizacja stref kontroli na poziomie 300 Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie – strefa A i B
Modernizacja stref kontroli na poziomie 300 Terminala A w Porcie
Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie – strefa A i B
13.07.2018 więcej
Przebudowa taśmociągów przylotowych 8 i 9 w Terminalu A strefa AB w celu obsługi bagażu samolotów kodu E i F
Przebudowa taśmociągów przylotowych 8 i 9 w Terminalu A
strefa AB w celu obsługi bagażu samolotów kodu E i F
29.06.2018 więcej
Naprawa nawierzchni lotniskowych i drogowych na Lotnisku Chopina
Naprawa nawierzchni lotniskowych i drogowych na Lotnisku Chopina
w Warszawie
11.08.2017 więcej
Wykonanie projektu magazynu bagażu EBS oraz wymiany EDS-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Wykonanie projektu magazynu bagażu EBS oraz wymiany EDS.
13.07.2017 więcej
Budowa dwóch nowych pionów windowych w pirsie północnym Terminala A
Budowa dwóch nowych pionów windowych zewnętrznych przy
łącznikach nr 10 i 12 w pirsie północnym Terminala A
28.06.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się