Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Budowa ramp przy ukrytych powierzchniach pionowych wzdłuż DS1 oraz obszarów RESA. Wyrównanie pasa drogi startowej DS1
Budowa ramp przy ukrytych powierzchniach pionowych wzdłuż DS1
oraz obszarów RESA. Wyrównanie pasa drogi startowej DS1
12.03.2019 więcej
Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do mostów pasażerskich na poziomie przylotów oraz drzwi w piwnicy i na poziomie 200 Terminala A
Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do mostów pasażerskich na
poziomie przylotów oraz drzwi w piwnicy i na poziomie 200
Terminala A
08.03.2019 więcej
Rozbiórka obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki
Rozbiórka obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki
05.03.2019 więcej
Rozbiórka terminala pasażerskiego na lotnisku Radom-Sadków
Rozbiórka terminala pasażerskiego na lotnisku Radom-Sadków
11.02.2019 więcej
Zabezpieczenie i ochrona terenu Lotniska Radom-Sadków położonego w Radomiu przy ul. Lubelskiej 158 oraz znajdującego się na nim mienia.
Zabezpieczenie i ochrona terenu Lotniska Radom-Sadków
położonego w Radomiu przy ul. Lubelskiej 158 oraz znajdującego
się na nim mienia.
11.02.2019 więcej
Wymiana warstwy bitumicznej nawierzchni wraz z odtworzeniem rowkowania na drodze startowej DS1 na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Wymiana warstwy bitumicznej nawierzchni wraz z odtworzeniem
rowkowania na drodze startowej DS1 na Lotnisku im. Fryderyka
Chopina w Warszawie
16.01.2019 więcej
Wykonanie ogólnobudowlanych robót remontowych
Wykonanie ogólnobudowlanych robót remontowych i adaptacyjnych
wraz z drobnymi pracami projektowymi w Terminalu A na lotnisku
Chopina w Warszawie.
15.01.2019 więcej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania
"Przeniesienie stacji GSZ do nowej lokalizacji na terenie
Lotniska Chopina w Warszawie.
11.01.2019 więcej
Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do mostów pasażerskich na poziomie przylotów
Wymiana drzwi dwuskrzydłowych do mostów pasażerskich na
poziomie przylotów oraz drzwi w piwnicy oraz na poziomie 200
Terminala A
11.12.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się