2017-01-27

Zebranie delegatów

źródło: Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” § 8 - § 9

§ 8

Organy określone w statucie w ust. 1 pkt. 2 i 3 są organami samorządu załogi PPL i na zasadach określonych w ustawie i statucie samorządu załogi PPL uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

§ 9

Organy PPL realizują cele i wykonują zadania przedsiębiorstwa w zakresie swej właściwości wynikającej z ustawy oraz innych przepisów prawnych i organizacyjnych.