2017-02-22

Postępowania ofertowe

1.  Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” informuje, iż zawarta została umowa na organizację ferii zimowych z Biurem Turystyki Młodzieżowej „JUVENTUR” Marzec Regina, Skura Krystyna Spółka Jawna z siedzibą w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 3B. Poniżej załącznik do pobrania.

2. Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wypoczynku letniego dzieci pracowników P.P "Porty Lotnicze". Poniżej załącznik 2 do pobrania. (Poniżej załącznik do pobrania oznaczony cyfrą 2.)

3.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w celu wyboru najemców 10 powierzchni komercyjnych
przeznaczonych na cele handlowe zlokalizowane w strefie CDE będącej częścią Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie oraz zawarcia z nimi stosownych umów najmu. (Poniżej załączniki do pobrania poprzedzone cyfrą 3.).

4.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w celu wyboru najemców powierzchni komercyjnej przeznaczonej na cele handlowe zlokalizowanej w strefie CDE, będącej częścią Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie oraz zawarcia z nimi stosownych umow najmu. (Poniżej załączniki do pobrania poprzedzone cyfrą 4.).

4. Notice on the launching of the procedure for selecting lessees of space to be used for commercial purposes in the CDE zone, comprising a part of Warsaw F. Chopin Airport Terminal A, and concluding relevant lease agreements with these lessees. (Below, attachments with no. 4)

5. Oświadczenie o przedłużeniu terminu na składanie oświadczeń o wzięciu udziału w postępowaniu wraz z pozostałymi dokumentami - postępowanie w celu wyboru najemców 10 powierzchni komercyjnych przeznaczonych na cele handlowe zlokalizowane w strfie CDE będącej częścią Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie oraz zawarcia z nimi stosownych umów najmu.

6. Oświadczenie o przedłużeniu terminu na składanie oświadczeń o wzięciu udziału w postępowaniu wraz z pozostałymi dokumentami - postępowanie w celu wyboru najemców powierzchni komercyjnej przeznacznej na cele handlowe zalokalizowanej w strefie CDE będącej cześcią Terminal A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie oraz zawarcia z nimi stosownych umów najmu.

6. Letter with extension of the time limit for submitting statements on participating in the procedure together with other documents - procedure for selecting lessees of space to be used for commercial purposes in the CDE zone, comprising a part of Warsaw F. Chopin Airport Terminal A and conclude relvant lease agreements with them.

7. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w celu wyboru najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki pracowniczej w budynku Sonata przy ul. 17 Stycznia 49 w Warszawie. (Poniżej załączniki do pobrania oznaczone cyfrą 7.)

8. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze” (dalej: PPL) zaprasza Państwa do złożenia oferty na zakup składnika/ów majątku (szczegóły w załącznikach oznaczonych cyfrą 8).

 

Załączniki

  1. Ogłoszenie - zi...nie umowy.pdf 30,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Ogłoszenie.pdf 72,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. OGŁOSZENIE o ws...017_05_11.pdf 407,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 1...017_05_11.pdf 468,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 1...17_05_11.docx 29,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 2...017_05_11.pdf 278,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 1.pdf 3,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 2.pdf 2,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 3.pdf 2,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 4.pdf 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 5.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 6.pdf 3,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 7.pdf 2,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 8.pdf 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...okal nr 9.pdf 2,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3...kal nr 10.pdf 3,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. OGŁOSZENIE o ws...05_11 (1).pdf 315,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 1...05_11 (2).pdf 472,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 1...5_11 (3).docx 28,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 2...05_11 (4).pdf 277,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3...1.419 (5).pdf 3,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3...1.617 (6).pdf 3,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3...2.052 (7).pdf 2,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3...220.1 (8).pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3...2.361 (9).pdf 2,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3...5_11 (10).pdf 2,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. NOTICE on the la...5_11 (11).pdf 455,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 1 temp...5_11 (12).pdf 467,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 1 temp..._11 (13).docx 27,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 2 a li...5_11 (14).pdf 276,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 3 loca....419 (15).pdf 3,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 3 loca....617 (16).pdf 3,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 3 loca....052 (17).pdf 2,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 3 loca...20.1 (18).pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 3 loca....361 (19).pdf 2,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. ENCLOSURE 3 loca...5_11 (20).pdf 2,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Przedłużenie t...10 Lokali.pdf 49,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Przedłużenie t...duty free.pdf 41,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Extension of the...ee stores.pdf 39,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PRZEDŁUŻENIE TERM...10 LOKALI.pdf 44,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  EXTENSION OF THE TI...TATEMENTS.pdf 40,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PRZEDŁUŻENIE TERM...EŃ.pdf ..pdf 44,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7 Ogłoszenie o wsz...powania .pdf 206,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7 Załącznik nr 1 ...oszenia.docx 28,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  7 Załącznik nr 2 ...łoszenia.pdf 93,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.Formularz_zgłoszeniowy.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  8.ZEWNĘTRZNE_Zapro...ełnione.docx 23,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  8.Lista_sprzed_zew.xls 638,5 KB (xls) szczegóły pobierz